Verkrijgen zeekaarten en publicaties

De Dienst der Hydrografie geeft zeekaarten en hydrografische publicaties uit. Op deze pagina leest u hoe u deze producten kunt verkrijgen.

Gratis downloaden

De volgende publicaties zijn gratis te downloaden:

Voor overheidsinstanties

Overheidsinstanties kunnen voor zeekaarten en hydrografische publicaties terecht bij:

Dienst der Hydrografie
Telefoon: (088) 951 67 28
E-mail: hydrologistiek@mindef.nl

Uw aanvraag wordt binnen 5 werkdagen afgehandeld.

Voor particulieren

Particulieren kunnen voor zeekaarten en hydrografische publicaties terecht bij A- of B-agenten en de winkels waar zij aan leveren. Bekijk de lijst met agenten.

Wijzigingen in kaarten kunt u downloaden via de pagina Berichten aan Zeevarenden (BaZ).

Elektronische navigatiekaarten

Elektronische navigatiekaarten voor de scheepvaart (ENC's) kunt u niet rechtstreeks verkrijgen bij de Dienst der Hydrografie. Ze levert zijn ENC’s namelijk via het International Centre for ENCs (IC-ENC). Hierin werkt een aantal hydrografische diensten uit verschillende landen samen. IC-ENC levert vervolgens aan gespecialiseerde distributeurs. Bij deze value added resellers kunt u als gebruiker de ENC's verkrijgen.