Historische missies

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Dit is een overzicht van de missies waaraan Nederland sinds 1947 heeft deelgenomen. Het waren missies om (de belangen van) Nederland te verdedigen en beschermen. Maar ook missies om de internationale rechtsorde te handhaven en bevorderen. En internationale humanitaire en reddingsoperaties.

Defensie beschermt wat ons dierbaar is.