Embleem Zr.Ms. Willemstad (M864)

Heraldische beschrijving

Doorsneden: I in sabel een gaande leeuw van goud, getongd en genageld van keel; II in zilver 3 schuinkruisjes van keel, geplaatst 2:1. Als embleemspreuk 'fortitudo mea deus' (God is mijn kracht) in Latijnse letters van sabel op een lint van zilver.

Symbolische betekenis

Het embleem is ontleend aan het gemeentewapen van Willemstad. Omdat deze stad vroeger tot het markizaat Bergen op Zoom hoorde, is in I het familiewapen van de markiezen De Glymes opgenomen. De kruisjes symboliseren de oude banden van de stad met Breda.