Embleem Zr.Ms. Van Amstel (F831)

Heraldische beschrijving

In goud 4 dwarsbalken van sabel met een van zilver en keel geschakeerd St. Andrieskruis van 2 rijen over alles heen.

Symbolische betekenis

Afgebeeld is het familiewapen van Jan van Amstel (ca.1620-1669), kapitein bij de admiraliteit van Am­sterdam. Hij nam met succes deel aan diverse expedities en zeeslagen.