Embleem Zr.Ms. Snellius (A802)

Heraldische beschrijving

In keel 3 rozen van zilver.

Symbolische betekenis

Afgebeeld is het familiewapen van Willebrord Snellius (1580-1626), hoogleraar in de wiskunde aan de universiteit te Leiden. Zijn onderzoekingen waren van zeer groot belang voor de hydrografische kartering. Onder meer legde hij de grondslag voor een graadmetingsmethode m.b.v. trigonometrie (driehoeksme­ting).