Embleem Zr.Ms. Schiedam (M860)

Heraldische beschrijving

In goud een schuinbalk, geblokt van keel en zilver, gaande over een leeuw van sabel.

Symbolische betekenis

Het embleem is ontleend aan het gemeentewapen van Schiedam. De kleuren stammen van het wapen van Henegouwen.