Embleem Zr.Ms. Groningen (P843)

Heraldische beschrijving

Gevierendeeld: I en IV in goud een dubbele adelaar van sabel, dragende op zijn borst een schildje van zilver, beladen met een dwarsbalk van sinopel; II en III in zilver 3 linker schuinbalken van azuur, vergezeld van 11 schuingeplaatste harten van keel, geplaatst 1:4:4:2.

Symbolische betekenis

Het embleem is ontleend aan het provinciewapen van Groningen. De kwartieren I en IV bevatten het wapen van de stad Groningen, de kwartieren II en III dat van de Groninger Ommelanden. Dit laatste blazoen is het oudste, en stamt van het oude Friese wapen met de plompebladen.