Embleem Zr.Ms. Friesland (P842)

Heraldische beschrijving

In azuur 2 gaande leeuwen van goud, vergezeld van 7 liggende blokjes van hetzelfde, geplaatst 2 boven, 2 in het midden en 3 onder.

Symbolische betekenis

Het embleem is ontleend aan het provinciewapen van Friesland. De oorsprong van dit wapen schijnt te liggen in de vroege Middeleeuwen, toen de Friezen nauwe banden hadden met Scandinavië.