Embleem Zr.Ms. Evertsen (F805)

Heraldische beschrijving

In zilver 2 golvende dwarsbalken van sinopel, beladen met 3 visserspinken, geplaatst 2:1 en uitgerust met een enkele mast zonder zeilen, alles van natuurlijke kleur.

Symbolische betekenis

Afgebeeld is het familiewapen van het Zeeuwse geslacht Evertsen, waarvan verschillende leden in de 17e en 18e eeuw marineofficier waren. Omstreeks 1950 schonk de familie Evertsen een wapenschild aan het gelijknamige schip.