Embleem Kustwacht Caribisch gebied

Heraldische beschrijving

In goud een Romeins zwaard van azuur, vergezeld van 6 zoomsgewijs geplaatste 5-puntige sterren, de bovenste 3 van keel en de onderste 3 van azuur. Het schild omzoomd door een reddingsboei van oranje, kruisgewijs beladen met 4 zilveren vlakken, en geplaatst op een 8-puntige grootuitgeschulpte ster van zilver. Het geheel omkranst door een oranjetak van sinopel, geplaatst op 2 gekruiste ankers van goud en gedekt met de koninklijke kroon.

Embleemspreuk: 'samen sterk' in Latijnse letters van blauw op een lint van goud.

Het embleemontwerp vertoont in de schildomlijsting (de gekruiste ankers, de oranjetakken van sinopel en de koninklijke kroon) de embleemkenmerken van een aantal hoofddiensten binnen de Koninklijke Marine, zoals de Dienst der Hydrografie, de Marineluchtvaartdienst en de Onderzeedienst.

Symbolische betekenis

Het embleem doet recht aan de gewijzigde staatkundige situatie, waarbij de 3 landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, worden gerepresenteerd door de 3 rode 5-puntige sterren aan de bovenzijde en de openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius door 3 blauwe 5-puntige sterren aan de onderzijde. Het (Romeinse) zwaard keert onveranderd in het nieuwe embleem terug, evenals de embleemspreuk ‘samen sterk’. De spreuk wordt vanouds door de kustwacht gevoerd en binnen deze dienst hecht men om die reden veel waarde aan het continueren van deze spreuk in het aangepaste embleem.