Embleem Koninklijk Instituut voor de Marine

Heraldische beschrijving

In keel een klaar stokanker van goud, beladen met de gestileerde hoofdletter W en gedekt met de koninklijke kroon, alles van hetzelfde. Als embleemspreuk `sumus et fore speramus’ (wij zijn en ho­pen te worden) in Latijnse letters van goud op een lint van keel.

Symbolische betekenis

Het embleem is ontleend aan het vaandel van het korps Adelborsten, zoals dat is uitgereikt in 1904 door koningin Wilhelmina. Van haar naam is de hoofdletter W afkomstig. De embleemspreuk verwijst naar de opleiding tot marineofficier. In 1954 bestond het Koninklijk Instituut te Willemsoord (Den Helder) 100 jaar.