Embleem Duikmedisch Centrum

Heraldische beschrijving

Gedeeld; 1 in zilver een esculaap in keel; II in azuur een drietand van goud. Embleemspreuk: ‘bene emergas' (opdat u veilig boven komt) in Latijnse letters van goud op een lint van azuur.

Symbolische betekenis

De esculaap is het wereldwijd bekende symbool voor de medische stand, het is zelfs door de WHO bepaald als beroepsembleem voor artsen. De drietand is die van Neptunus omdat hij als god van de zee wordt vernoemd en dus de gehele onderwaterwereld regeert. Het DMC verzorgt immers de onderwatergeneeskunde voor zowel de DDG als de Onderzeedienst.