Embleem Dienst der Hydrografie

Heraldische beschrijving

In zilver 3 golvende dwarsbalken van azuur, waaroverheen een door een gouden anker omboord ovaal schild van zilver met een naar schuinrechts gewend onklaar anker van sabel, waarvan de ketting om het anker is gehangen. Het schild omgeven door een schildrand van azuur met in de bovenste helft `Dienst der’ en in de onderste helft `Hydrografie’ in Latijnse letters van zilver. Schild en schildrand omkranst door een oranjetak van sinopel, geplaatst op 2 gekruiste ankers van goud en gedekt met de koninklijke kroon. Onder het geheel als embleemspreuk `ex usu nautae’ (ten dienste van de zeevarende) in Latijnse letters van zilver op een lint van azuur.

Symbolische betekenis

Het ovale gekroonde schild werd al tientallen jaren door de dienst gevoerd voor het als embleem werd vastgesteld. De 7 golvende balken symboliseren de 7 zeeën die het operatieterrein van de hy­drografische dienst zijn. In 1974 vierde de dienst haar 100-jarig bestaan.