Embleem Defensie Duikschool

Heraldische beschrijving

Gedeeld:

I in zilver een en face geplaatste uil, rustend op een stok, alles van sabel;
II in azuur een half naar rechts gewende duikhelm van goud, geopend van het veld.
Embleemspreuk: ‘sub mare instruimus’ in Latijnse letters van zilver op een lint van azuur.

Symbolische betekenis

De Uil symboliseert het opleiden, en de duikerhelm het vak waarvoor deze school opleidt. De school is ondergebracht bij het CZSK, en leidt alle duikers van de krijgsmacht op.