Embleem Vliegbasis Volkel

Heraldische beschrijving

In azuur 4 gespannen bogen met pijlen met de punten naar buiten in de vorm van een St. Andrieskruis, de bogen en pijlschachten van goud, de pijlpunten van zilver. Over alles heen een schild van azuur gezoomd van zilver, beladen met een gouden adelaar in vlucht, waarvan de vleugeleinden over de schildzoom reiken en van boven vergezeld van een koninklijke kroon van goud. Het geheel omgeven door de voorgeschreven omlijsting met weglating van het ovaalvormige plaatje en met de embleemspreuk ‘gestaag en gespannen’.

Symbolische betekenis

Als uitgangspunt werd gesteld dat aan het wapen of het geschiedkundig verleden van de omgeving van de vliegbasis, of de taak van de vliegbasis, ten grondslag zouden liggen. In dit wapen is uitgegaan van een combinatie van beide grondslagen. Daartoe werd enerzijds uitgegaan van het wapen van de gemeente Uden, de gemeente waarin de vliegbasis voor een groot gedeelte is gelegen en die tevens dient als standplaats voor het op de vliegbasis werkzame personeel. Anderzijds werd gezocht in de symbolische voorstelling de taak en de daaruit voortdurende gespannenheid uit te beelden.

De gespannen bogen

De gespannen bogen dienen als symbolische weergave van de taak van de vliegbasis. Immers, zij vertolken de voortdurende gespannenheid en de gestadige paraatheid tot het in beweging zetten van het wapen naar zijn doel; welk laatste toch als de uiteindelijke taak van de vliegbasis moet worden gezien. Ook geeft het feit dat de bogen de gehele omtrek van het wapen beslaan symbolisch aan dat de gespannenheid de gehele vliegbasis met alle daarop geplaatste diensten omvat. De kleur der bogen en snaren (goud) symboliseert de hoge menselijke waarden die in het geding zijn bij het verkrijgen en bewaren van de paraatheid tot het uitvoeren van de taak.

De pijlen

De pijlen geven aan dat het wapen dat wordt gehanteerd er een is dat zich vrij door de lucht naar zijn doel beweegt. Nadat het in zijn vlucht is gekomen wordt het niet meer door degene die het loslaat geleid. De pijlen duiden op de felheid en snelheid aan van het wapen dat zal worden gebruikt.

Het schild

Het schild symboliseert het verdedigend karakter van de taak van de vliegbasis. Het feit dat de bogen en pijlen van achter het schild tevoorschijn komen, geeft aan dat deze verdediging niet van een lijdzaam karakter is, doch gesteund wordt met gevechtsgerede, felle wapens, tot afschrikking van iedere belager. De op het schild opgenomen gouden adelaar met kroon (symbool van de Koninklijke Luchtmacht) geeft aan dat de vliegbasis haar taak uitvoert als onderdeel van dit krijgsmachtdeel.

De blauwe achtergrond

De blauwe achtergrond is het blauw van de lucht, waar de taken worden uitgevoerd.