Embleem Nationale Datalink Management Cel

Heraldische beschrijving

Tegen een achtergrond gedeeld in 3 vlakken van azuur, licht azuur en sinopel, een oranje cirkel in keel, waaruit 6 bliksemschichten van zilver wijzen in alle windrichtingen. Daaroverheen staat een ring van goud. Het geheel omgeven door de vastgestelde omlijsting, met in het ovaalvormige plaatje de letters NDMC (Nationale Datalink Management Cel) en met de embleemspreuk ‘omnia videre perubique’ (alles zien overal).

Symbolische betekenis

De NDMC draagt bij aan de slagkracht van de krijgsmacht door het voorbereiden, plannen en ondersteunen van operaties met Link 16 (een militair datacommunicatienetwerk), waar ook ter wereld de Commandant der Strijdkrachten dat verlangt. Daarbij zijn in het ontwerp de ring en bliksemschichten verwerkt die ook in het onofficiële embleem waren opgenomen.

Tactische datalinks (waaronder Link 16) worden vaak als ring (in tijd) getoond. In de ring krijgen alle datalink gebruikers tijd om informatie te geven en te krijgen. Dit is een repeterend proces. De bliksemschichten die in alle windstreken wijzen, symboliseren de wereldwijde inzet van de NDMC en de tactische radio’s waar datalinks gebruik van maken.

De achtergrondkleuren laten de paarse taakstelling zien (azuur voor de marine, sinopel voor de landmacht en licht azuur voor de luchtmacht). Ook geeft de kleurstelling aan dat datalinks worden ingezet boven land, zee en lucht. In het midden oranje (rood) wat voor NDMC staat als nucleus binnen Defensie voor het gebruik van tactische datalinks.

De wapenspreuk slaat op de toegevoegde waarde van tactische datalinks om tussen alle gebruikers informatie te delen waardoor het situatiebeeld (situational awareness) wordt vergroot (alles zien). Tactische datalinks worden over de hele wereld ingezet door Defensie. Dit zowel in nationaal, NAVO- als coalitieverband.