Embleem Groep Luchtmacht Reserve

Heraldische beschrijving

In keel een valhek, waaraan ter weerszijden een ketting afhangt, alles van goud. Het geheel omgeven door de vastgestelde omlijsting met in het ovaalvormige plaatje de letters ‘GLR’ in sabel en met de embleemspreuk ‘vrijwillig niet vrijblijvend’.

Symbolische betekenis

De achtergrondkleur symboliseert de primaire taak van de Groep Luchtmacht Reserve (GLR) en van 4 van de 5 behorende squadrons, namelijk bewaking en beveiliging. Het valhek symboliseert de primaire inzetoptie van deze squadrons: het fungeren als vangnet bij piekbelastingen wanneer de reguliere squadrons van de luchtmacht door bijzondere omstandigheden tijdelijk niet in staat zijn deze taak te vervullen. De 5  stijlen van het hek symboliseren de 5 reservistensquadrons; de 3 liggers symboliseren de 3 taken van het vijfde squadron: fungeren als air liaison, instrueren van het reservepersoneel en het onderbrengen van reservisten specifieke deskundigheid.

De driehoek aan de bovenzijde symboliseert de staf GLR die belast is met de aansturing van de groep: de 2 kettingen de leiding die door de groepsstaf aan de squadrons wordt gegeven. De ringen aan de kettingen, vast bevestigd aan de bovenzijde en vrij hangend aan de onderzijde, staan voor de embleemspreuk:

  • vrijwillig: de vrij hangende onderste ogen;
  • niet vrijblijvend: de vast bevestigde bovenste ogen.

De naar verhouding grote afmetingen van de onderste beide ogen symboliseren de grote waarde die aan deze vrijwilligheid wordt gehecht.

De algehele compositie van het valhek met de horizontaal en verticaal verbonden stijlen en liggers symboliseert ten slotte de eenheid en onderlinge verbondenheid van de groep met de squadrons en de squadrons onderling.