Embleem AOCS Nieuw Milligen

Heraldische beschrijving

In azuur een vliegende aanziende adelaar van sabel, de kop iets naar rechts, de staart omlaag, gebekt van goud; een gewelfde schildvoet van sinopel; over alles heen een uit de schildvoet tot het midden van de adelaar reikende punt van zilver, aan weerszijde vergezeld van een naar beneden gerichte bliksemschicht van goud, beneden vergezeld van tien in grootte afnemende cirkelsegmenten van zilver en geplaatst in de vorm van een omgewende keper. Het geheel omgeven door de vastgestelde omlijsting met in het ovaalvormige plaatje de letters AOCS NM in Latijnse letters en met de embleemspreuk ‘alert en beschermend’ in Latijnse letters van sabel op een lint van goud.

Symbolische betekenis

De cirkelboog symboliseert de begrenzing van het te beschermen luchtruim, het sinopel geeft de veiligheid aan die door de luchtverkeersbeveiliging binnen het gebied wordt geboden. Het bovenste deel van de voorstelling duidt op de vanuit de lucht naderende vijand. De bliksemschichten geven het gevaar aan, de zilveren priem is het antwoord dat de vernietiging van de aanvaller bewerkstelligt voordat het gevaar voldoende ver kan doordringen. De stralenbundels symboliseren de elektronische hulpmiddelen die de beide centra benutten.