Embleem 519 Squadron

Heraldische beschrijving

In azuur een afgerukte havikskop van goud, gebekt van zilver en getongd van keel. Het geheel omgeven door de vastgestelde omlijsting, met in het ovaalvormige gouden plaatje het nummer ‘519’ in Arabische cijfers van sabel en op het gouden lint de embleemspreuk ‘waakzaam en doeltreffend’, in Latijnse letters van sabel.

Symbolische betekenis

Het embleem is ontstaan in de periode van de vierde Groep Geleide Wapens in de Koude Oorlog en is ongewijzigd gebleven gedurende de verdere geschiedenis. Het symboliseert het militaire en het vliegende karakter als wezenskenmerken van het Commando Luchtstrijdkrachten. De wapenspreuk verwijst enerzijds naar de historie van het squadron, laatstelijk als bewakingssquadron binnen de Groep Luchtmacht Reserve. Anderzijds geeft het met steekwoorden het militaire karakter (waakzaam) en het bestaansrecht (doeltreffende inzet) van het squadron weer.