Embleem 323 Squadron

Heraldische beschrijving

In sabel een omgewende Diana met gespannen pijl en boog, alles goud, gekleed in een gewaad van keel, omgord en van onderen geboord met goud, geschoeid van sabel. Het geheel omgeven door de vastgestelde omlijsting, met op het ovaalvormige plaatje in Arabische cijfers van sabel 323 en met de embleemspreuk ‘impetu feroci’ (onvervaard in de aanval).

Symbolische betekenis

Diana-figuur met pijl en boog: hiermee wordt tot uiting gebracht de wijze van aanvallen en schieten die bij 323 Squadron wordt geleerd en vervolmaakt (schietopleiding-squadron). De spreuk ‘impetu feroci’ symboliseert de  doelstelling en de taak van het squadron.