Embleem 301 Squadron

Heraldische beschrijving

In keel een centaur (paardmens) met gespannen pijl en boog, alles van goud, met middenonder het nummer 301 in Arabische cijfers van sabel op een ovaalvormig plaatje en met de embleemspreuk ‘per sapientam efficiens et immortalis’ (door wijsheid doeltreffend en onsterfelijk).

Symbolische betekenis

Deze Grieks-mythologische figuur beoogt doeltreffendheid, wijsheid en onsterfelijkheid van 301 Squadron uit te beelden. De spreuk ‘par sapientam efficiens et immortalis’ onderschrijft het symbool en de eigenschappen van het squadron.