Embleem 298 Squadron

Heraldische beschrijving

In azuur een gouden libel, een artillerie-projectiel van goud meevoerend. Het geheel omgeven door de vastgestelde  omlijsting, met op het ovaalvormige plaatje het nummer 298 in Arabische cijfers van sabel en met de embleemspreuk ‘nihil nobis nimium’ (niets is ons te veel).

Symbolische betekenis

De libelle komt nog uit de tijd dat er vuurgeleiding nodig was. Het is een van de lichtste dieren in haar soort en in dit geval te vergelijken met de voormalige Groep Lichte Vliegtuigen. Daarbij heeft de libelle grote waarnemingsorganen, zoals de waarnemingen die de Groep Lichte Vliegtuigen voor de artillerie verrichtte. Met het devies ‘nihil nobis nimium’ wordt tot uitdrukking gebracht dat elke gegeven opdracht, hoe moeilijk of vreemd ook, zal worden uitgevoerd.