Dienstplicht

De Nederlandse krijgsmacht bestaat tegenwoordig uit beroepspersoneel. Toch geldt in Nederland nog steeds een dienstplicht. Op de website van de Rijksoverheid lees je meer over de dienstplicht.