Ernstig verslechterde veiligheidssituatie

Wereldwijd ervaren landen steeds meer dreiging door verschuivende machtsverhoudingen. Al jaren versterken potentiële tegenstanders hun krijgsmachten. Steeds vaker is sprake van hybride conflictvoering: desinformatie beïnvloedt onze democratieën en cyberaanvallen bedreigen de vitale infrastructuur. De ruimte militariseert en schaarse grondstoffen leiden vaker tot conflict. Het doel is telkens hetzelfde: de stabiliteit ondermijnen om invloed en macht te kunnen verwerven.

Regionale ontwikkelingen

Koninkrijk

Binnen ons koninkrijk zorgen georganiseerde criminele organisaties voor ondermijning van de rechtsstaat en extremer geweld op straat. De situatie in ons buurland Venezuela leidt tot geopolitieke spanningen in het Caribisch gebied. Daarnaast zijn in het hele Koninkrijk de effecten van extreme weersomstandigheden merkbaar.

Randen van Europa

Instabiliteit en extremisme worden gevoed door de effecten van klimaatverandering en ontoereikend overheidsbeleid, met gewapende conflicten, onderdrukking van de bevolking en irreguliere migratie tot gevolg. Er worden proxy-oorlogen uitgevochten in onder meer Syrië, Libië en Jemen.

Rusland

De Russische invasie van Oekraïne verslechtert de veiligheidssituatie in Europa. De gevolgen zijn nauwelijks te overzien. Schending van het bondgenootschappelijk grondgebied is een reëel gevaar. Rusland heeft talrijke verdragen en conventies geschonden. Russische inlichtingenofficieren deinzen niet terug voor het gebruik van zenuwgas op NAVO-grondgebied. Zelfs nucleaire dreiging wordt niet geschuwd.

China

Grootmacht China ontwikkelt zich snel, ook militair. De opstelling van China is assertiever. De focus van de Verenigde Staten verschuift mede daarom van Europa naar China. China heeft een breed palet aan militaire en niet-militaire middelen tot zijn beschikking, die het afzonderlijk of tegelijkertijd kan inzetten om meer macht en invloed te krijgen.

Voorbeelden van dreigingen

 • Inzet diplomatieke, militaire, financiële, juridische en informatieinstrumenten door Rusland.
 • Schaarse grondstoffen, zoals water, olie en aardmetalen.
 • Nucleaire dreiging Rusland, Iran, Noord-Korea.
 • De ruimte wordt gemilitariseerd.
 • Cyberaanvallen en beïnvloeding.
 • Steeds vaker sprake van hybride conflictvoering en desinformatie.
 • Criminele organisaties ondermijnen rechtsstaten.
 • Ontwrichtende werking pandemieën.
 • Russische invasie van Oekraïne.
 • Geopolitieke machtsverhoudingen verschuiven.
 • Ontvlambare geopolitieke situaties.
 • Proliferatie van (hoogwaardige) technologieën en wapens.
 • Dreigingen tegen vitale infrastructuur.
 • Proxy-oorlogen van geopolitieke spelers.
 • Krijgsmachten van potentiële tegenstanders worden steeds sterker.
 • Onvoorspelbare natuurlijke dreiging.

Verder lezen?

Ga naar de volgende pagina. Of ga terug naar de overzichtspagina van de Defensienota 2022.