Nieuw legeringsgebouw voor toekomstige marineofficieren in Den Helder

Het aantal studenten bij het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder is toegenomen. Om deze toekomstige marineofficieren te kunnen huisvesten, komt er een nieuw legeringsgebouw. Verder komen er studieruimtes in gebouw Zuid dat wordt gerenoveerd. Een gehuurd legeringsschip vangt het tekort aan legeringsruimte tijdelijk op. Dat meldt staatssecretaris Christophe van der Maat aan de Tweede Kamer.

Vergroot afbeelding Luchtfoto van de marinehaven in Den Helder.
Archieffoto van de marinehaven in Den Helder.

De opleiding en de vorming van toekomstige marineofficieren vindt plaats op het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) in Den Helder. De technische, functionele en economische levensduur van de huidige legering daar is al een tijd verstreken. Daarnaast groeit het aantal studenten van 330 naar 380. De beschikbare ruimte is daarvoor onvoldoende. Defensie huurt daarom tot 1 oktober 2029 een legeringsschip.

380 eenpersoonskamers

Als alles goed gaat, wordt de nieuwbouw in het tweede kwartaal van 2028 opgeleverd. Het pand voorziet met 380 eenpersoonskamers in legering voor de adelborsten van het KIM, maar ook voor cadetten van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) die studeren aan de technische afdeling van de Faculteit Militaire Wetenschappen op de KIM-kazerne. Met de aanpassing van een van de bestaande gebouwen worden er ook 100 studieplekken gecreëerd.

De nieuwbouw moet voldoen aan de actuele wet- en regelgeving. Hiermee zorgt Defensie voor duurzaam en modern vastgoed.

De legering komt op het KIM buiten het haventerrein, vlakbij het centrum van Den Helder. Dat versterkt de binding met de stad. Daarnaast kan dit bijdragen aan de werving van personeel en de versterking van het onderwijs in de regio.