Bundeling studies: effectieve afschrikking in 21e eeuw

In een periode van grote wereldwijde militaire ontwikkelingen is de vraag: hoe ziet effectieve afschrikking eruit in de 21e eeuw? Dat vormt het onderwerp van de Annual Review of Military Studies (NL ARMS) dat de Faculteit Militaire Wetenschappen samenstelde. Minister Ank Bijleveld kreeg gisteren het 1e exemplaar overhandigd.

Publicatie en overhandiging van de NL ARMS is gebruikelijk bij de opening van ieder academisch jaar van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) in Breda. Daar zijn normaal gesproken veel aanwezigen bij. Dit jaar was dat door de coronamaatregelen niet mogelijk. Daarom vond de uitreiking in kleine kring plaats.

Inzichten

Het boek heeft als titel ‘Deterrence in the 21st Century: Insights from Theory and Practice’. Daarin beschrijven commodore prof. dr. Frans Osinga en dr. Tim Sweijs de dringendste strategische uitdagingen en nieuwe militaire strategieën. De 2 auteurs brengen inzichten samen van wereldleidende experts van over de hele wereld. Zo onderzoeken ze of er een 5e golf van afschrikkingstheorie in opkomst is.

Dit onderwerp staat hoog op de agenda, zo gaf de minister aan. “Met name ook binnen de NAVO. Ik spreek daar regelmatig over met mijn collega-ministers. Goed dat wij ook op academisch niveau een bijdrage leveren aan een sterkere NAVO. Want daar gaat dit in de kern over: geloofwaardige afschrikking.”

Afbrokkeling wapenbeheersing

Dit onderwerp is zeer actueel. We leven in een periode waarin de samenwerking tussen leidende machten op het gebied van wapenbeheersing aan het afbrokkelen is. De afgelopen jaren is opnieuw nadruk gelegd op kernwapens en daarnaast is er een enorme groei van militaire cybercapaciteiten die bovendien al veel worden gebruikt. Tenslotte is er een snelle technologische vooruitgang in de vorm van slagkracht op langeafstand en onbemande systemen.

Osinga is voorzitter van de afdeling Oorlogsstudies van de NLDA en de bijzondere leerstoel Oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. Sweijs is Directeur Onderzoek van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en Research Fellow aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de NLDA.

De nieuwste NL ARMS editie is verkrijgbaar in open access.