Defensie Cyber Security Centrum

Informatiesystemen bij de krijgsmacht zijn vaak van levensbelang. Om cyberaanvallen te voorkomen en te kunnen detecteren zet het ministerie van Defensie het Defensie Cyber Security Centrum (DCSC) in. Het DCSC bestaat uit een Security Operations Center (SOC) en een Computer Emergency Response Team (CERT – voorheen DefCERT).

Taken DCSC

Het DCSC moet ervoor zorgen dat militaire operaties geen hinder ondervinden van digitale dreigingen en dat de informatiesystemen van Defensie betrouwbaar blijven.

Hiervoor moet DCSC:

  • cyberdreigingen op tijd zien;
  • onderzoeken van kwetsbaarheden binnen Defensiesystemen;
  • onderzoeken hoe groot de dreiging is;
  • zorgen dat de dreiging vermindert of verdwijnt.

Daarnaast kan DCSC ook civiele autoriteiten ondersteunen bij het verhelpen van cyberincidenten.

Samenwerking

Bij het uitvoeren van haar werkzaamheden werkt het DCSC nauw samen met andere teams, zoals:

  • het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC);
  • het Nationaal Response Netwerk (NRN);
  • het NATO Computer Incident Response Capability (NCIRC);
  • het Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST).

Contact DCSC

DCSC is te bereiken via e-mail: dcsc@mindef.nl. Of telefonisch tijdens kantooruren: +31 88 951 32 00.

Wilt u een cyberdreiging of cyberaanval melden?

Melden van cyberdreigingen of onveilige situaties kan via dcsc@mindef.nl.

Gebruik voor beveiligde communicatie met DCSC het emailadres cert@defcert.nl met sleutel PGP 0x787b7b33148e4f82.

Krijgsmacht en cyber security

Naast de zee, het land, de lucht en de ruimte is cyberspace het vijfde werkgebied van de krijgsmacht.