Zorgkwaliteit en patiëntveiligheid

Het Centraal Militair Hospitaal (CMH) vindt dat de patiënt recht heeft op de beste zorg. Daarbij is veilige zorg ook belangrijk. Het gaat niet alleen om de veiligheid van de patiënten, maar ook van bezoekers en medewerkers.

Landelijke ontwikkelingen

Het CMH volgt op het gebied van veiligheid de landelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de thema’s van het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Civiele normen voor kwaliteit en patiëntveiligheid maakt het CMH passend voor een militair ziekenhuis.

Veiligheidsprogramma

Het CMH werkt altijd aan het verminderen en voorkomen van risico’s voor de patiënt. Het VMS is hierbij een belangrijk middel. Dit is een programma waarmee het ziekenhuis risico’s opmerkt, verbeteringen doorvoert, evalueert en aanpast.

Werken aan kwaliteit en veiligheid

Enkele voorbeelden van hoe het CMH werkt aan kwaliteit en veiligheid:

  • Risico’s in beeld brengen;
  • Melden door medewerkers van (bijna)incidenten om ongewenste situaties te voorkomen;
  • Voor een operatie werkt het ziekenhuis samen met de patiënt een veiligheidschecklist af;
  • Het CMH controleert extra op het medicijngebruik bij zowel opname als bij ontslag.