Zorgkwaliteit en patiëntveiligheid

Het Centraal Militair Hospitaal (CMH) vindt dat de patiënt recht heeft op de beste zorg. Daarbij is veilige zorg ook belangrijk. Het gaat niet alleen om de veiligheid van de patiënten, maar ook van bezoekers en medewerkers.

Kwaliteit en patiëntveiligheid

Het CMH levert goede en veilige zorg voor de militaire patiënt. En het volgt op het gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid de landelijke ontwikkelingen. Door te leren van incidenten, uitkomsten van interne controle- en veiligheidsrondes, klachten, complicaties en patiëntervaringen verbetert het hospitaal continu de geleverde zorg.

De initiatieven om te verbeteren worden door het CMH bijgehouden in een zogenoemde ‘Verbetermonitor’. Met actiepunten uit die monitor kunnen de medewerkers focussen op en prioriteit geven aan diverse projecten. En door het lopen van interne controles en veiligheidsrondes wordt de kwaliteit meetbaar en beter. Dat leverde het hospitaal uiteindelijk de NIAZ-Qmentum accreditatie op. Deze accreditatie is een bevestiging van de zorgkwaliteit in het CMH, en dat is de verdienste van alle medewerkers. Het certificaat is geldig tot december 2023.

Veiligheidsprogramma

Het CMH werkt altijd aan het verminderen en voorkomen van risico’s voor de patiënt. Het VMS is hierbij een belangrijk middel. Dit is een programma waarmee het ziekenhuis risico’s opmerkt, verbeteringen doorvoert, evalueert en aanpast.

Werken aan kwaliteit en veiligheid

Enkele voorbeelden van hoe het CMH werkt aan kwaliteit en veiligheid:

  • Risico’s in beeld brengen;
  • Melden door medewerkers van (bijna)incidenten om ongewenste situaties te voorkomen;
  • Voor een operatie werkt het ziekenhuis samen met de patiënt een veiligheidschecklist af;
  • Het CMH controleert extra op het medicijngebruik bij zowel opname als bij ontslag.