Samenwerkingsverbanden en contractvormen

Lees de terugblik en de besproken denkrichtingen (PDF, 342 KB).

Bekijk de presentatie over het proces van vroegtijdige betrokkenheid bij IT-aanbestedingen (PDF, 1.0 MB).

Datum & tijd (geweest)

19 oktober 2023, 12.00 - 18.00 uur.

Locatie

Green Village – Blokhoeve 7, 3438 LC Nieuwegein.

Informatie

Deze IT-tafel heeft als doel om met behulp van een interactieve discussie tot oplossingsrichtingen te komen voor het investeren in Organisatie en Proces. Met de IT-tafel van oktober zoeken we nadrukkelijk naar oplossings- en denkrichtingen op het gebied van samenwerkingsverbanden en contractvormen. Net als de succesvolle IT-tafel ‘Investeren in Run & Change’ is dit dé kans om met Defensie/JIVC in dialoog te gaan.  

We dagen je graag uit om ideeën en voorstellen met ons te komen delen. Tijdens de JIVC IT-Leveranciersdag op 6 juli is duidelijk aangegeven, dat dit onderwerp leeft bij leveranciers. Zowel bij bestaande als nieuwe partijen.  

Met deze IT-tafel willen we onderzoeken hoe innovatie op contractvormen en samenwerkingsverbanden Defensie/JIVC gaat helpen. We gaan tijdens deze IT-tafel de verdiepingsslag maken!  

Een win-winsituatie voor alle betrokken partijen is het uitgangspunt!

We horen graag wat er moet veranderen; hoe kunnen we jouw kennis en inzicht inzetten, zodat het makkelijker en effectiever werken is. Welke uitkomsten in bekende trajecten buiten Defensie kunnen we inzetten binnen Defensie om onze reis te versnellen. We willen sneller tot beter resultaat komen. Nu is de tijd om ons te vertellen hoe we dat met slimmere samenwerkingsverbanden en betere contractvormen realiseren.  

Om een goed beeld te krijgen vragen we, aan iedereen die is ingeschreven voor dit onderwerp, om in aantal zinnen aan te geven waarom jij, als bestaande of nieuwe leveranciers, zou moeten deelnemen aan deze IT-tafel. Creativiteit, out of the box en/of non-conformistische benadering wordt gewaardeerd.

Voorwaarden voor deelname

Door deelname aan de IT-tafel(s) ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

  1. Defensie vergoedt geen kosten die gemaakt worden door deelname aan de IT-tafel(s) of daaraan verbonden activiteiten.
  2. Defensie mag ervoor kiezen om niet verder te gaan met de IT-tafel(s) of de resultaten daarvan.
  3. Alle verstrekte en geleverde informatie van de deelnemers aan de IT-tafel(s) mag Defensie gebruiken voor de opstelling van een programma van eisen, verwervingstraject en/of informatie-uitwisseling met externe partijen.
  4. Informatie die Defensie voorafgaand aan en tijdens de IT-tafel(s) deelt kan veranderen. Defensie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen daarvan.
  5. Deelnemers aan de IT-tafel(s) worden niet individueel geïnformeerd over mogelijke verwervingstrajecten en/of vervolgtrajecten. Verwervingstrajecten worden gepubliceerd volgens de geldende wetten en regels.

Meer weten?

Meer informatie vind je via de beginpagina JIVC-leveranciersdialoog. Heb je een vraag? Neem gerust contact op via ons contactformulier.