Militair denken

Lees de terugblik en de besproken denkrichtingen (PDF, 340 KB).

Datum & tijd (geweest)

21 november 2023, 15.00 - 17.00 uur.

Locatie

CIODAY2023: Studio 21 - Joop van Den Endeplein 7, 1217 WJ Hilversum.

Informatie

Het aantal conflicten in de wereld waar Nederland bij betrokken kan worden neemt toe. Digitaal zijn we als Defensie al in oorlog. Daarom moeten we de beste IT leveren voor de krijgsmacht en haar 24/7 wereldwijd ondersteunen in het gevecht van morgen.

De komende jaren ligt voor JIVC daarom de focus op de IT die de operatie van Defensie ondersteunt. We verhogen onze ability to execute ieder jaar. We zorgen dat we in 2028 de continuïteit structureel hebben geborgd en elke noodzakelijke vernieuwing vanuit onze partners invullen. En zo dragen we eraan bij dat de krijgsmacht in de nabije toekomst multi-domein en informatie-gestuurd kan optreden en het gevecht van vandaag en morgen kan winnen.

Om als bestaande en of toekomstige partner samen met Defensie het gevecht aan te gaan is ‘Militair Denken’ een waardevolle asset om samen succesvol te kunnen opereren.

Het militair denken omvat een groot pakket. Bij Defensie wordt veel aan karakterontwikkeling gewerkt: leiderschapskwaliteiten, teambuilding en omgang met diverse mensen. De militairen gaan in naam van Nederland naar het buitenland. Ze riskeren er hun leven, laten thuis een gezin achter en maken er onprettige dingen mee. Ze doen nuttige dingen voor de samenleving.

Eigenlijk weten we maar weinig over militairen. Soms doemt het beeld op van iemand die orders schreeuwt of deze klakkeloos opvolgt. Hun brede militaire vorming, waarin discipline, teamspirit, doorzettingsvermogen en inventiviteit centraal staan is essentieel voor het volbrengen van belangrijke missies op uiteenlopende gebieden.

We gaan jullie tijdens de IT-tafel ‘Militair denken’ meenemen in de belevingswereld van Defensie en de uitdaging waar militairen voor staan. Daarnaast zullen we ook aspecten bespreken zoals de ‘digitale transformatie in een militaire operatie’ en de ‘integratie van materieel en IT’.

Voorwaarden voor deelname

Door deelname aan de IT-tafel(s) ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

  1. Defensie vergoedt geen kosten die gemaakt worden door deelname aan de IT-tafel(s) of daaraan verbonden activiteiten.
  2. Defensie mag ervoor kiezen om niet verder te gaan met de IT-tafel(s) of de resultaten daarvan.
  3. Alle verstrekte en geleverde informatie van de deelnemers aan de IT-tafel(s) mag Defensie gebruiken voor de opstelling van een programma van eisen, verwervingstraject en/of informatie-uitwisseling met externe partijen.
  4. Informatie die Defensie voorafgaand aan en tijdens de IT-tafel(s) deelt kan veranderen. Defensie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen daarvan.
  5. Deelnemers aan de IT-tafel(s) worden niet individueel geïnformeerd over mogelijke verwervingstrajecten en/of vervolgtrajecten. Verwervingstrajecten worden gepubliceerd volgens de geldende wetten en regels.

Meer weten?

Meer informatie vind je via de beginpagina JIVC-leveranciersdialoog. Heb je een vraag? Neem gerust contact op via ons contactformulier.