Vliegen vliegers ook boven zee?

Vliegers moeten boven land én zee kunnen vliegen. Maar ze vliegen vaker boven land omdat ze ‘lijnkenmerken’ en ‘referentiepunten’ nodig hebben voor hun oefeningen. Die heb je boven zee niet. Een scheiding tussen land en zee, zoals de kustlijn, is daarentegen een duidelijk lijnkenmerk dat gebruikt wordt.