Geluidmetingen F-35 resultaten belevingsvluchten Vliegbasis De Peel

De resultaten uit het rapport 'Geluidmetingen F-35 Resultaten belevingsvluchten De Peel' geven inzicht in het geluid van de F-35-jachtvliegtuigen tijdens de belevingsvluchten rondom vliegbasis De Peel.