Omgevingswet en luchthavenbesluiten: Pilot complexe vergunningaanvragen / Bevindingen interviews betrokkenen

Dit rapport beschrijft de pilot Omgevingswet en luchthavenbesluiten. De pilot is voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door de constructieve inbreng van veel personen vanuit verschillende organisaties. Alle partijen hebben ideeën aangedragen om proces, inhoud en communicatie te verbeteren. De overgang naar de Omgevingswet biedt de mogelijkheid die verbeteringen concreet vorm te geven en te implementeren.