Rapport Overgang naar Omgevingswet en de gevolgen voor de procedures rondom militaire luchthavens

Dit rapport beschrijft wat de nieuwe Omgevingswet betekent voor Defensie. Het begint met de militaire luchthavens, maar het is ook van belang voor andere Defensie-onderdelen. De nieuwe Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Het gaat onder meer om wet- en regelgeving voor bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.