Themarapport De Commandant in zijn kracht

Leidinggevenden op het niveau van luitenant-kolonel en kolonel hebben veel verantwoordelijkheden  maar ervaren onvoldoende steun vanuit de organisatie. Dit rapport heeft de ondertitel ‘Ik moet een hoop, maar mag een beetje’ en geeft daarmee de kern van het probleem aan.