Rapport Regelgeving en regelvrijheid

De inspecteur ging na waar frictie zat tussen wat commandanten en medewerkers wilden op personeelsgebied. Welke mogelijkheden Defensie beter kon benutten en welke regelgeving meer aandacht nodig had.