Besluit op Woo-verzoek over militaire radarstations in Wier en Herwijnen

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van de communicatie tussen de RDI/Agentschap Telecom/het Antennebureau en andere overheidsinstanties over militaire radarstations in Wier en Herwijnen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over militaire radarstations in Wier en Herwijnen.