Notitie Reikwijdte en Detailniveau - Programma Ruimte voor Defensie en participatieplan

For English

Defensie zoekt naar ruimte binnen Nederland. Fysieke ruimte zoals kazernes en oefengebieden. Maar ook (milieu)ruimte om bijvoorbeeld te kunnen varen, vliegen en rijden binnen passende normen. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) staat welke activiteiten van Defensie (reikwijdte) worden onderzocht en hoe dat onderzoek plaatsvindt (detailniveau). Op dit plan kon u tot 12 februari 2024 reageren. Het antwoord op deze reacties leest u in de Nota van Antwoord

In het participatieplan leest u hoe u kunt meedenken en bijdragen aan de nationale beleidsvisie Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD). Belangrijk onderdeel van het NPRD is participatie; de mogelijkheid voor inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden om goed geïnformeerd te zijn en waar mogelijk betrokken te zijn.