Defensie Projectenoverzicht 2023

Het Defensie Projectenoverzicht (DPO) geeft een overzicht van alle materieelprojecten, IT-projecten en vastgoedprojecten waarvoor uitgaven zijn gepland. En waarvan de investering meer is dan € 25 miljoen. Ook geeft het DPO informatie over de grootschalige verkoop van materieel. Het wordt jaarlijks op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer aangeboden.