Curriculum vitae Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Annelore Roelofs

Sinds 1 september 2023 is luitenant-generaal mr. A.L.C. (Annelore) Roelofs de Commandant Koninklijke  Marechaussee. Als Commandant voert zij het bevel over de Marechaussee, onder meer op gebied van grensbewaking, recherchewerk en persoonsbeveiliging. Roelofs is tevens Gouverneur der Residentie, waarmee zij verantwoordelijk is voor het militair ceremonieel in Den Haag.

Luitenant-generaal Roelofs studeerde af aan de Hogere Hotelschool in Den Haag. Daarna volgden onder meer een studie Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1990), een Executive Master of Police Management aan de Universiteit Utrecht (2001) en de European Leadership Course vanuit de Rijksuniversiteit Groningen (2018-2020). 

Haar politiek-bestuurlijke loopbaan begon in 1982 bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 1988 ging Roelofs naar de Dienst Justitiële Inrichtingen (ministerie van Justitie en Veiligheid), onder meer als plaatsvervangend algemeen directeur van de Penitentiaire Inrichting Over-Amstel in Amsterdam. 

Van 1997 tot 2002 was Roelofs als plaatsvervangend korpschef in dienst bij de politieregio Flevoland. Van 2002 tot 2005 was zij directeur van het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding.

In 2007 werd Roelofs benoemd tot korpschef van de politieregio Noord- en Oost-Gelderland – als eerste vrouw op deze positie in het korps. 

Na haar tijd bij de politie vervulde zij een aantal directiefuncties bij het ministerie van Justitie en veiligheid. Zo was zij onder meer plaatsvervangend hoofddirecteur bij de Dienst Justitiële Inrichtingen en waarnemend hoofddirecteur bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Van maart 2022 tot begin 2023 was Roelofs interim algemeen directeur bij Waternet. 

Een van de neventaken die Roelofs vervulde was lid van de Raad van Toezicht van Stichting de Basis in de periode van 2012 tot 2018.