Dreigingsbeeld statelijke actoren

In een gezamenlijk dreigingsbeeld statelijke actoren (DBSA) van de AIVD, MIVD en NCTV worden de bedreigingen geschetst voor de nationale veiligheidsbelangen. China, Rusland en andere landen en organisaties die worden aangestuurd door die landen (statelijke actoren) houden zich in Nederland bezig met onder meer spionage, beïnvloeding en (voorbereiding op) sabotage. Dit is zorgelijk en daarom zijn tegenmaatregelen belangrijk.