Nederlandse Defensie Doctrine 2019

De Nederlandse Defensie Doctrine verklaart het militaire instrument van de macht en het nut ervan, zowel in als buiten oorlogsvoering. Het beschrijft de fundamentele principes waarmee het militaire machtsinstrument wordt gebruikt. Beroepen worden gedeeltelijk bepaald door hun professionele kennis en de NDD maakt deel uit van ons kennisdomein. Hoewel de NDD gezaghebbend is, vereist dit een oordeel door de professional over de toepassing ervan.

Commandant der Strijdkrachten

Rob Bauer

Luitenant-admiraal