Plan van aanpak Een veilige Defensieorganisatie

Hier vindt u het plan van aanpak ‘Een veilige defensieorganisatie’. Dit plan is gericht op het concreet invulling geven aan het structureel verbeteren van de sociale en fysieke veiligheid binnen Defensie.