Lijst van Verboden en Gereglementeerde Stoffen (Engels)

Informatie voor leveranciers van Defensie die materiaal en verbruiksgoederen leveren. Lees welke beperkingen gelden voor de in deze lijst genoemde stoffen.