Militaire Doctrine voor het Landoptreden

Deze doctrine legt de basis voor het optreden op het land en vormt een verbijzondering van de (inter)nationale joint doctrine op het operationele niveau van militair optreden. Het geeft richting aan opleiding, training en procedures voor landstrijdkrachten en fungeert als basis voor alle aansluitende doctrinepublicaties en handboeken binnen de Koninklijke Landmacht.