Kamerbrief update continuïteit van de radardekking en de procedure rondom de plaatsing van het militaire radarstation in Herwijnen

Staatssecretaris van Defensie informeert de Tweede Kamer in deze brief over de continuïteit van de radardekking voor luchtruimbewaking en -verdediging. Daarnaast over de het uitvoeren van een motie uit de Eerste Kamer. En tot slot over de terinzagelegging van het ontwerp-rijksinpassingsplan van het militaire radarstation in Herwijnen.