Definitief Kamerbrief burn pits uitkomsten literatuurstudie IRAS en beschouwing CEAG aanvullende meldingen

In 2018 ontving ik meerdere signalen dat (oud-)werknemers mogelijk gezondheidsklachten hebben gekregen door de uitstoot van burn pits in missiegebieden. Defensie opende daarom een onafhankelijk meldpunt voor (oud-)werknemers die ziek denken te zijn geworden door blootstelling aan de uitstoot van burn pits (Kamerstuk 35 000 X, nr. 99). Dit meldpunt is gevestigd en ingericht bij het CAOP, een onafhankelijk kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken. Sinds de openstelling van het meldpunt hebben 366 (ex-)militairen een melding ingediend. Hiervan heeft 30% zich gemeld omdat zij gezondheidsklachten hebben. 35% meldde zich vanwege de aandacht omtrent het onderwerp burn pits. De andere redenen om zich te melden lopen uiteen van op uitzending zijn geweest, in aanraking zijn gekomen met burn pits, zorgen hebben over de toekomst en overig.