Kamerbrief over invulling en uitvoering motie Van Helvert c.s. over stoppen van de RCR-procedure voor een militair radarstation in Herwijnen

Brief van de staatssecretaris van Defensie aan de Tweede Kamer over onderzoek naar de gevolgen van stoppen met RCR-procedure. Zodat Defensie en het kabinet een afweging kunnen maken tussen de motie, het nationaal veiligheidsbelang en een zorgvuldige inpassing in de omgeving.