Project Militair Radarstation Herwijnen: aanvullende informatie

Kamerstuk van staatssecretaris van Defensie over het project Militair Radarstation Herwijnen. Het kamerstuk en de bijlagen bieden aanvullende informatie over alternatieve locaties, gezondheid en ICNIRP-2020 richtlijnen.

Bijlagen