Beantwoording vragen Besluit tot toepassing Rijkcoördinatieregeling Herwijnen

De staatssecretaris van Defensie beantwoordt aanvullende vragen over het besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling in
Herwijnen.